1840 - 1840 – Eervolle opdracht: de kroon voor Koning Willem II


Nieuwe kroon voor de koning

Op 7 oktober 1840 treedt Koning Willem I zeer plotseling af. De nieuwe koning – Willem II – wil voor zijn inhuldiging een nieuwe kroon. Nu de afscheiding van België definitief is, wil hij niet dezelfde kroon gebruiken als zijn voorganger, die in Brussel dienst heeft gedaan. Willem II is bovendien met een Russische prinses getrouwd, dus de inhuldigingsceremonie moet de spectaculairste worden die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden.

 

Portret van Koning Willem II (Nicolaas Pieneman, 1849, Staatsmuseum Hermitage, St. Petersburg)

 

In de archieven van Bonebakker wordt genoteerd:
Op 27 november werd aan Z.M. Willem II Koning der Nederlanden Prins van Oranje Nassau Groothertog van Luxemburg etc., etc., etc. geleverd:
Eene groote in het vuur Zwaar Vergulde Zilvre Rijks-Kroon, de rand geëntoureerd met in massief goud gemonteerde diversen gecouleerde steenen en paarlen, benevens acht reijen aflopende paarlen over de bladen zich uitbreidende en deselve gevoerd met een toque van rood fluweel. De kroon werd vervoerd in een wit Arabisch wortelhout kistje van binnen met (paars) fluweel bekleedt.

Theodorus Gerardus Bentveld vervaardigt de kroon, die nog altijd wordt gebruikt bij de inhuldigingen van Nederlandse vorsten. De laatste keer was dat in 2013 bij de inhuldiging van Koning Willem Alexander.

kroon_nederland

In zijn huidige staat wijkt de kroon af van de originele ontwerptekening uit 1840,
zoals die in de salon van Bonebakker in het Conservatoriumhotel in Amsterdam te bewonderen is